Aktuellt

Kommande

Avslutade

Österlen lyser 3-4 november 2023 kl 17-22

Besök Sveriges första livräddningsstation för folk i sjönöd från 1855. Under 90 års verksamhet räddades nödställda från hundratals skeppshaverier. Här kan ni se och höra berättelser om utrustningen och den heroiska besättningen på lifbåt 409, Skandinaviens äldsta bevarade livräddningsbåt.

I år har vi också hjälp av guider från Sandhammarens Fyrplats som gärna berättar om Fyrens historia. Fyrgrillen har som vanligt öppet till kl. 22 både fredag och lördag. Välkomna!

Seminarie om erosion längs vår kuststräcka, historiskt – nutid – framtid 16 september 2023

Länkar till rapporter och artiklar som nämndes på seminariet finns längst ner på sidan

Kusterosion och dess effekter har under århundraden haft stor betydelse för de boende utmed vår sträcka av Skånes kust, land har tagits, sandbankar och revlar bildats.

Nu har vi i Räddningsstation Sandhammaren fått möjlighet att den 16 september samordna en föreläsning om kustprocesser med möjlighet att ställa frågor till 8 Lundaforskare. Forskarna är verksamma inom olika discipliner – allt från geologi till historia – och är väldigt intresserade av vad vi boende har att berätta när det gäller kustens användning historiskt och berättelser från förr.

Har ni några berättelser om Backafloden 1872 eller hur andra stormar och naturhändelser påverkat vår kuststräcka får ni gärna på förhand höra av er till r-s@sandhammaren.nu

Är ni intresserade av att på förhand läsa och se mer om Backafloden 1872 och andra stormfloder så finns information här: Backafloden – den bortglömda stormfloden som kan lära oss för framtiden

bankgiro 5133-1007 eller swish 1233852662

Swish RS

Artiklar och rapporter som nämndes på seminariet:

På svenska:

Fredriksson, C., Feldmann Eellend, B., Larson, M., Martinez, G. (2017) HISTORISKA STORMHÄNDELSER SOM UNDERLAG VID RISKANALYS – Studie av översvämningarna 1872 och 1904 längs Skånes syd- och ostkust, VATTEN – Journal of Water Management and Research 73:93-108. Lund 2017

93-110-Vatten-3-17_opt.pdf (tidskriftenvatten.se)

Hallin, C., Alexanderson, H., Larson, M., Ley, T. J. (2022) Stormfloder – en kunskapsöversikt av metoder för att identifiera och kvantifiera extrema havsvattenstånd Lundqua report; Vol. 44,  Department of Geology, Lund University

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/120661770/Hallin_etal_2022_Stormfloder.pdf

Sveriges Geologiska Undersöknings kartvisare för jordarter (Jordarter 1:25000 – 1:100000) och gamla kustlinjer (Strandförskjutningsmodell): SGUs Kartvisare

Sveriges Geotekniska Instituts kartvisare för kustdata (vågdata, erosionstakt etc)

SGI – Kustdataportal (vågmodell v2, portal v1.0)

På engelska:

Hallin, C., Hofstede, J.L.A, Martinez, G., Jensen, J., Baron, N., Heimann, T., Kroon, A., Arns, A., Almström, B., Sørensen, P., Larson, M. (2021) A comparative study of the effects of the 1872 storm and coastal flood risk management in Denmark, Germany, and Sweden. Water, 13 (1697), 1-22

https://www.mdpi.com/2073-4441/13/12/1697/htm

Adell, A., Almström, B., Kroon, A., Larson, M., Bertacchi Uvo, C., Hallin, C. (2023) Spatial and temporal wave climate variability along the south coast of Sweden during 1959–2021. Regional Studies in Marine Science 63 (2023) 103011, 1-11 DOI:10.1016/j.rsma.2023.103011

Spatial and temporal wave climate variability along the south coast of Sweden during 1959–2021 – ScienceDirect

Master Thesis Isa Berin and Johanna Löwdin, Lund University, Shore-parallel transport in Ystad municipality – cause and effects

longshore sediment transport along the coast of Ystad municipality (lu.se)

Master Thesis Sara Enbom Engström and Elin Olsson, Lund University, Coastal Response to Sea Level Rise  in Ystad Municipality – Application and comparison of Bruun-rule based methods

download (lu.se)

Master Thesis Emanuel Schmidt, Lund University, Nearshore Currents in Southeastern Scania

lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8904152&fileOId=8904153

Zillen, L. 1998: Late holocene dune activity at Sandhammaren, southern Sweden : chronology and the role of climate, vegetation, and human impact. Master thesis, Department of Geology, Lund University. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/2344499